Uspešno vodenje poslovnih projektov

Pogosto, nenehno se srečujemo s projektnim delom oz. izvajanje aktivnosti v projektni izvedbi: vse, kar ni vsakodnevno, ponavljajoče se delo, je pravzaprav projektno delo.

O projektih smo vsi že veliko prebrali, se o njih ogromno naučili, a vendarle tukaj povzemam nekaj osnov za "osvežitev" znanja.

Značilnosti projekta so: začasnost/končnost, enkratnost, usmerjenost k cilju, omejenost, kompleksnost, povezanost in soodvisnost projektnih aktivnosti, konfliktnost in tveganost. Vsak projekt izvajamo zato, da bi dosegli neko korist. Bistvo projekta tako je, da tega z ekipo ali sami, uspešno izvedete in zaključite.

Če si pogledamo kateri koli projekt, ima le-ta značilne faze: snovanje, planiranje, izvedba in zaključevanje. Faze so same po sebi zelo logične in jih z lahkoto tudi prepoznate. A vprašanje je, kako aktivnosti v posamezni fazi uspešno izvesti oz. kako uspešno voditi projekt. Za vas sem zbrala nekaj osnovni napotkov za uspešno izvedbo projekta v posamezni fazi.

1. Snovanje
Snovanje je prva faza projekta, ki vključuje študijo izvedljivosti projekta. V tej fazi preučimo potrebo, opredelijo se proizvodi projekta in okvirni plan izvedbe, ocenijo se alternative ter določijo cilji in skrbnik projekta.

2. Planiranje
 Z naročilom oz. potrditvijo preide projekt v drugo fazo - v fazo priprave. Tukaj izdelamo seznam aktivnosti (čeprav smo okvirni plan z mejniki izdela že v fazi snovanja). Pomembno je, da vsaki aktivnosti predvidimo trajanje (konkretni datumi začetkov in koncev aktivnosti) in določimo tudi kritično pot (to so medsebojno povezane aktivnosti, katerih seštevek trajanj je najdaljši).

3. Izvedba
Izvedbe projekta se začne s t.i. kick-off sestankom, »vzpostavitvenim« sestankom projekta, ker se formalno vzpostavi celotna organizacija projekta. V fazi izvedbe projekta je pomembno dobro in strokovno vodenje tima in kontroliranje izvedbe. Menedžer projekta namreč z vodenjem zagotavlja učinkovito izvajanje aktivnosti, s kontroliranjem pa preverja, če izvedba poteka po planu.

4. Zaključevanje
V fazi zaključevanja projekta opravimo dokončanje del in predamo rezultate, opravimo vsa testiranja ter odpravimo napake. Ne smemo pa pozabiti na administrativni zaključek, ki vključuje izvedbo plačil, analizo izvedbe, kakor tudi naročnikovo oceno ter razpustitev tima.

Ne pozabite pri vodenju vašega projekta predvidet, identificirati in vrednosti možna tveganja. Pomembno je namreč planiranje ukrepov za znižanje tveganosti, kakor tudi kontroliranje tveganj in ukrepanje.

V podjetju Dekorina vam nudimo poslovno in projektno svetovanje ter vam pomagamo pri uspešni izvedbi vaših projektov.

Pripravila: Nuša Lazar.