Online delavnica EIT urbana mobilnost

Naša sodelavka, Nuša Lazar je sodelovala pri organizaciji in izvedbi spletne delavnice EIT "Povezovanje EIT skupnosti z urbanim središčem Maribor" ter je le-to tudi moderirala.

V našem podjetju zaposlujemo strokovnjake različnih področij. Naša direktorica, Nuša Lazar, je izjemno izkušena na področju organizacije dogodkov, kakor tudi moderacije le-teh. Tako je sodelovala pri organizaciji spletne delavnice Povezovanje EIT skupnosti z urbanim središčem Maribor, ki je potekala pod okriljem Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in EIT Urbana mobilnost RIS hub Slovenija. V okviru spletne delavnice je potekala diskusija o možnih razvojih urbane mobilnosti v Mariboru, kjer so predstavniki mariborskih javnih podjetij ter javnih služb z udeleženci delili njihove izkušnje in predstavili izzive na tem področju. Prav tako so bile predstavljene nekatere inovativne ideje, ki so jih v decembru 2020 oblikovali študentje in raziskovalci na začetku kariere v okviru spletnega hekatona. Glavni cilj delavnice je bil povezati različne akterje urbane mobilnosti v urbanem središču Maribora, povzeti ključna sporočila za nadaljnji razvoj ter predstaviti skupnost EIT Urbana mobilnost, kar je z uspešno izvedbo delavnice vsekakor bilo doseženo.